lundi 30 novembre 2009

Seremoni omaj pou Darlène MilordSekretèri Deta pou Entegrasyon moun Andikape yo rann omaj, jounen jedi 26 novanm 2009 la, ak Darlène Milord ki resevwa pri Federasyon Ekès Entènasyonal, FEI (Fédération Equestre Internationale) ki chita nan vil Danmak, nan kategori "Pri FEI 2009 malgre tout defi" (Prix FEI 2009 en dépit de tous les défis).

Nan okazyon seremoni omaj la, Minis Kondisyon Fan ak dwa Fanm nan, Madam Marjory MICHEL, te felisite Darlène pou kouraj li ak detèminasyon l ki se yon fyète pou tout fanm peyi Dayiti. Nou envite w li diskou Minis la.

Se pou mwen yon gwo plezi an menm tan yon satisfaksyon pou m patisipe nan seremoni sa ki tou senp, men ki chaje ak siyifikasyon.


Nan non gouvenman nan non Ministè Kondisyon Fanm ak Dwa Fanm, nan non fanm peyi dayiti mwen reprezante isit la, mwen vle salye inisyativ Sekreteri Deta pou entegrasyon mounn andikape pou onore Darlene Milord, jè Fanm 21 lane ki ap viv bezwen espesyal, ki sot resevwa pri sa bò kote “federation equestre International.” ki se yon enstitisyon nan peyi Danmak ki okipel de espò monte cheval.


San nou pa tounen sou sikonstans Darlene ranpòte pri sa-a, nap senpleman souliye li soti loreya sou yon lis 1200 reprezantan lot nanchon ki te pati dèyè pri saa.


Kòm Minis Fanm mwen ta renmen adrese felisitasyonm bay loreya, bay enstitisyon ak tout lot moun ki ankadre l sou chimen reyabilitasyon l sou chimen premye viktwa sa a.


Ministè Kondisyon fanm santi li onore tou lè li wè yon fanm pote la banyè fanm ayisyen yo a letranje nan yon domen espòtif. Se yon not ankourajman pou Ministè ya ki kontinye reklame respè Dwa Fanm yo a travè patisipasyon yo nan tout sa ki ap fè nan kèlkeswa sektè aktivite a.


Nou pale de tout mounn ki ankadre Darlene milord, nap site isit la « Centre Equestre Château Blond » kote Darlène ap Resevwa fòmasyon chak jou, pou ladres yo, felisitasyon pou RANIPH ki ap bay boustè an favè devlopman moun ki gen bezwen espesyal yo, felisitasyon pou kòlèg nou nan sekreteri deta moun andikape yo ki ap pataje avèk Ministè Kondisyon Fanm ak Dwa Fanm rèv yon sosyete kote tout moun respekte tout moun, tout moun patisipe. Darlene, Pòt Ministè Fanm rete tou louvri pou vin n chèche sipò moral wap bezwen nan aktivite yo.


Pou pri sa ou ranpòte a se kouronman travay Ministè Fanm donk se viktwa pa m ak Ministè a, se viktwa tout fanm nan kategori pa w la.


Felisitasyon !


Marjory MICHEL

Minis Kondisyon Fanm ak dwa Fanm

MKFDF

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire